Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Webbyråer erbjuder allt mer kompletta IT-lösningar

Bygga hemsidaVad gör en webbyrå? Det första svaret man oftast får är att de gör hemsidor. Det är visserligen sant och ställdes frågan för 30 år sedan så var det ännu mer sant. Då var en hemsida enbart en plattform med information till konsumenterna. Idag har konsumenterna betydligt högre krav. Det räcker inte att man kan gå in och se när bowlinghallen är öppen. Man vill kunna boka banan online och helst via en app. Användandet av surfplattor och telefoner för att ta till sig information har ökat enormt och enligt vissa studier så kommer surfandet via dessa mobila enheter gå om datorsurfandet bara om något år. Med andra ord så har konsumenternas behov förändras och därmed också deras krav på de webbplatser som de besöker. Är det inte tillräckligt enkelt klickar de sig vidare.

En av de webbyråer som märkt av denna skillnad på krav är Viström Webbyrå. Enligt en av delägarna på webbyrån har förskjutningen från att webbsidan varit en ren informationskanal till att idag vara en mer komplett teknisk plattform gått succesivt. När det gäller större företag har man under lång tid integrerat webbsidan i flera olika moment. Det handlar inte minst om att använda den som en plattform för chefer och anställda likväl som ett ansikte utåt mot kunderna. Många gånger syns det alltså inte utåt sett vad det finns för underliggande funktioner och system. Det är när man loggar in och kommer in i systemet som det tydligare framgår att det som syns i webbläsaren bara är en liten del av hela webbplatsen.

För de mindre företagen är det på de senaste 10 åren som fokusering på mer funktionella lösningar vuxit sig stark. Orsaken kan vara att man inte tidigare haft kunskapen om vad som går att göra och att man därmed inte heller efterfrågat eller sett nyttan med en hemsida som inte bara är en webbshop eller en informationskanal.

Men konsumenterna blir allt tydligare med vad de kräver. Det ska gå snabbt och enkelt att boka frisören, köpa koftan, göra bankärendet eller låna pengar. Med dessa krav har även de mindre företagen insett vikten av att anlita en webbyrå som verkligen har den kunskapen.

Förutom tydligare krav på mer avancerade tekniska lösningar så ökar även kravet på att en webbyrå ska kunna leverera färdiga marknadsföringspaket. Att ha en snygg och stilren hemsida är viktigt för att ha ett snyggt ansikte utåt. Men vad gör det om inte någon ser sidan? Nästa steg handlar alltså om att den webbyrå som man anlitar även kan erbjuda sidor som är lätta att optimera mot Google. Ofta har de samarbete med något SEO-företag som kan hjälpa till med denna bit. Men huvudsaken är att kunden bara behöver gå till en enda webbyrå och få all hjälp man behöver med hemsidan och dess marknadsföring. Precis som att man vill anlita ett enda företag när man renoverar badrummet så vill man anlita en enda webbyrå när det gäller webbplatser. Med andra ord ställs det krav på både djupare och bredare kompetens på de som tillverkar webbplatser idag.

6 Feb 2014