Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Vad är åderbråck, symtom och risker

Åderbråck eller förstorade blodkärl har ett utseende de flesta av känner igen. De visar sig ofta som klumpar eller ser ut som slingriga sladdar under huden. Ett alternativt namn är varicer. Åderbråck drabbar kvinnor oftare än män. Ungefär 30% av alla kvinnor och runt 15% av alla män drabbas. Varicer är orsakas av tjocka och förstorade vener. En närmare förklaring måste inkludera funktionen av dem. Vener utför en väldigt viktig funktion, de transporterar syrefattigt blod från de yttre delarna av kroppen tillbaka till hjärtat och lungorna så att de kan syresättas igen. För att sköta sin uppgift har vener ventiler som ser till att blodet flödar mot gravitationens riktning mot hjärtat och lungorna.

När åderbråck uppträder är det något fel i ventilerna som tillåter blodet i venerna att flöda i motsatt riktning av vad som är normalt. Effekten av detta blir att venerna får ovanligt mycket blod i sig och med tiden vidgas dem och förstoras. De antar en onormal tjocklek och knölar kan uppstå. De vener på kroppen som är längre och större löper större risk att drabbas av åderbråck. Blodkärl med mycket vändningar och krökar har även något förhöjd risk att drabbas oftare av varicer. Åderbråck ger sällan upphov till komplikationer eller besvär, de är i första hand ett kosmetiskt problem. Varicier kan ge upphov till en viss smärta eller tyngdkänsla i benen. I sällsynta fall kan värken göra det svårt att stå eller gå. Långvariga åderbråck kan ge upphov till svullna ben, venösa eksem samt förtjockad hud.

När åderbråck håller på att utvecklas eller är utvecklade ger de upphov till symtom som går att känna igen. De utvecklas i de flesta fall på vener som utsätts för högt tryck när man står eller går. Bland de delar av kroppen som drabbas ofta är benen, och i synnerhet underbenen. Typiska symptom på utvecklade åderbråck är:

-Förstorade eller förvridna vener. De ser ofta ut som klumpar eller sladdar.

-Vener som drabbas antar en blå eller mörkt lila färg.

-Om smärta uppstår följer ofta klåda runt venerna.

-När smärta utvecklas känner man det ofta när man står still eller sitter en längre tid.

-En relativt sällsynt symtom är brännande och bultande muskelkramp

Alla människor kan drabbas av åderbråck men för vissa grupper är risken högre. Det finns en viss koppling mellan ärftliga faktorer och benägenhet att få varicer. Vidare finns det andra vanliga orsaker som ökar risker att drabbas. Generellt ökar omständigheter och tillstånd som höjer trycket i vener faran att drabbas. Det finns goda skäl att tro att långvarigt stående kan öka risker. Trycket i venerna ökar ofta om man står mycket utan att röra sig. Det är vanligt att gravida utvecklar åderbråck under graviditeten. När man blir äldre ökar riskerna att utveckla åderbråck. Om man lider av fetma eller uppsvälld buk kan det finnas en viss förhöjd fara att få varicer. Andra faktorer som påverkar riskerna är kronisk förstoppning samt kronisk hosta.

Åkomman upplevs som missprydande och det finns många metoder för att ta bort åderbråck med hjälp av krämer och receptfria medel mot åderbråck samt kompressionsstrumpor och kirurgiska metoder.

28 Sep 2013