Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Saker att tänka på när man skriver en essä

EssäI följande artikel kommer vi att gå igenom hur man på bästa sätt skriver en essä. Om du vill ha mer hjälp med ditt skrivande kan du vända dig till ett företag som erbjuder privatundervisning.

Originalitet

Välj ett ämne som intresserar dig och lägg ner mycket tid på att läsa om det. Ju mer kunskap du har om ditt ämne, desto lättare kommer det vara för dig att skapa dig en egen uppfattning. Som elev kanske du tror att du har en ny idé, men som i själva verket inte alls är unik. Ibland kan jämförandet av olika idéer med varandra leda till nya sätt att tänka som är ”outside the box”.

Frågeställning

Syftet med din essä, eller frågeställningen, är den ledande frågan du med hjälp av fakta och egna resonemang ska svara på med din text. Avgränsa din frågeställning istället för att välja en som är flummig och öppen. Det innebär att du kommer vara tvungen att stanna på ett eller ett fåtal tankespår i ditt resonemang, något som ger dig en röd tråd i din essä utan att du behöver tänka på det.

Källor

Även om hela texten är skriven i dina egna ord är det otroligt viktigt att källhänvisa varje påstående du kommer med. Källhänvisningar är grundläggande för en bra essä, de tillför pålitlighet och ytterligare kvalitet. Det finns två korrekta sätt att källhänvisa på; antingen med parenteser (Harvardsystemet) eller fotnoter (Oxfordsystemet), vilket du föredrar är upp till dig. Källhänvisning kan vara knepigt i början, men det är viktigt att lära sig hur det fungerar för det kommer att finnas med under hela skoltiden.

Klarhet

Språket är ett verktyg för att uttrycka tankar, därför innebär slarvig användning av språket också slarvigt tänkande. Genom att skriva i få ord tvingar du dig till att tänka mer klart. Få varje ord att räknas och undvik långa och flummiga meningar. Skriv ut din essä och läs igenom den minst 3 gånger samtidigt som du stryker bort onödiga ord. Resultatet blir att budskapet i texten kommer fram och det blir lättare för läsaren att förstå vad du menar.

Slutknorr

Ditt mål som författare är att lämna ett avtryck hos läsaren gällande ett ämne. Detta görs bäst genom att avsluta med en slutkläm som får denne att tänka till. Du kan till exempel avsluta med en annan fråga än den du presenterade i din frågeställning, en sammanfattande generalisering eller åsikt om frågeställningen.

28 Nov 2012