Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Planera köksbygget

När man ska bygga ett nytt kök så utgör planeringen en väldigt betydelsefull hörnsten för att man ska kunna åstadkomma ett bra resultat. Genom att via planeringsfasen få ned bilden man har i huvudet om hur man vill att köket ska se ut på papper så kan man dela sin vision med alla andra som är inblandade i köksbygget. Genom att alla som är inblandade i konstruktionen nu jobbar mot samma vision så underlättas hela köksbygget eftersom att man nu minimerar risken för missförstånd.

När man planerar för kökets utseende så är kökshandtag en detalj som är väldigt viktig att man tänker lite extra på. Eftersom att man i ett kök har flera kökskåp och kökslådor så har man även flera beslag från Barahandtag.se, dessutom så tenderar placeringen utav köksskåpen och kökslådorna att vara ganska utspridd över kökets yta, detta medför att man är väldigt exponerad för utseendet på kökets kökshandtag oavsett vart någonstans i köket som man befinner sig. Dessutom så kan kökshandtag sägas utgöra det yttersta ”lagret” i köket, det är det som sitter ytterst utanpå köksskåpen och därmed det som är närmast betraktaren.

Kökshandtagens färg och form varierar, genom att se till att kökshandtagens utseende stämmer överrens med den stil som man vill att köket ska ha och den stil som övriga köksdetaljer har så försäkrar man sig om att kökshandtagen blir en effektiv intrycksförstärkare. Kökshandtag är relativt billiga om man jämför med andra detaljer som man har i köket, även om man behöver flera kökshandtag så gör den låga styckkostnaden att totalkostnaden för alla kökshandtag fortfarande blir väldigt låg jämfört med bänkskivor och vitvaror.

Det faktum att kökshandtag har ett så lågt pris och att de faktiskt utgör en så stor del av det synintryck som man möts av när man befinner sig i köket så utgör kökshandtag en perfekt detalj som man kan byta ut ifall man vill ha ändrad stil i sitt kök. Genom att byta kökshandtag så får man en väldigt märkbar och påtaglig förändring utav kökets utseende som är otroligt prisvärd. En annan fördel med att byta ut just kökshandtag är att de är otroligt enkla och montera. De flesta kökshandtag sitter bara fastskruvade på köksluckan eller i änden på kökslådan och detta gör att man i de allra flesta fallen kan genomföra ett byte utav kökshandtag helt själv, detta bidrar också till en låg totalkostnad för bytet eftersom att man inte behöver betala för någon hantverkare.

25 Jun 2012