Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Om jaktkläder

jaktFörr i tiden så utgjorde jakten en aktivitet som var otroligt riskfylld. Dock så var den nödvändig för att vi människor skulle kunna få mat och överleva. Det var detta som gjorde att våra förfäder gav sig ut på en jakt som var farlig och obehaglig. Idag så är jakten inte längre nödvändig för våran överlevnad och istället så har jakten blivit ett väldigt populärt fritidsnöje. Eftersom att jakten nu har utvecklats till att bli en fritidsaktivitet istället för en nödvändighet så har kraven på den helhetsupplevelse som man får ut av jakten förändrats. Istället för att man enbart ser maten och mättnadskänslan som ett nödvändigt resultat för att jakten ska anses lyckad så är det idag krav på att det ska vara roligt. Detta innebär att jägarna måste ha en positiv helhetsupplevelse för att de ska tycka att det är roligt och fortsätta med sin jakt.

Genom att ha en ordentlig utrustning när man ger sig ut på jaktpasset så ser man till att optimera sin helhetsupplevelse. En väldigt viktig del i utrustningen är jaktkläder från Kakadu Traders. Eftersom att en jägare bär sina jaktkläder från det att passet börjar, till det att passet slutar så är det otroligt viktigt att jaktkläderna underlättar för jägaren under hela momentet. Bland annat så bör jaktkläderna ha en tempererande funktion som transporterar bort överflödig värme så att jägaren inte blir för varm, samt ser till att exakt rätt mängd värme stannar kvar så att jägaren inte blir för kall. Då jägaren slipper obehaget av att svettas, och dåsigheten av värmen samt huttrandet och ljuden som en nedkyld kropp skapar så kan man säga att jaktkläderna underlättar för jägaren på ett fantastiskt sätt. Jaktkläder bör även vara utformade på så vis att de underlättar för jägaren att genomföra förflyttningar i svår terräng, plaggen bör bland annat inte vara för tunga eller för otympliga så att de utgör ett hinder för jägaren.

Kamoufleringen är även en viktig faktor när man ska välja jaktkläder. Genom att se till så att jägaren smälter in bättre i naturen så bidrar jaktkläderna till att underlätta för jägaren så att denne kan närma sig sitt byte utan att bli upptäckt. Till sist så är kvaliteten en väldigt viktig faktor, eftersom att jakt innebär tuffa förhållande för jaktplaggen så måste de hålla så att jägaren kan använda sina jaktkläder i många år utan att köpa nya. Det lönar sig alltså attt var anogrann när man ska välja jaktkläder.

2 Jul 2012