Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Hjärtstartare på olika former av boende

hjärtstartareEtt hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst. Men det finns självklart grupper som är mer utsatta än andra, de som drabbas i större utsträckning än genomsnittet.

Äldreboende

En målgrupp som är särskilt utsatt för olika hjärt- och kärlsjukdomar som kan resultera i hjärtstopp är äldre människor. Därför är det ett måste att införskaffa en hjärtstartare till äldreboenden. Det räcker inte att det finns en i byggnaden utan att det finns flera apparater som är nära till hands när hjärtat stannat. Hemsidan http://hjärtstartare-aed.se har mycket bra information om hjärtstartare för den som vill förkovra sig ytterligare.

Forskning och evidensbaserad erfarenhet visar att äldre människor tenderar att drabbas av hjärtstopp i samband med motion. Både under tiden de anstränger sin kropp och en stund efteråt. Därför är det av vikt att det livräddande redskapet finns till hands även där äldre människor befinner sig exempelvis i simhallar, hos sjukgymnasten och i samlingsrummen på boendet där olika former av aktiviteter anordnas.

Gruppboenden

Det finns olika anledningar till att människor organiserat bor tillsammans utan att vara familj eller vänner. Det kan röra sig om att de boende har någon form av funktionsnedsättning, både fysisk eller psykisk, och att de bor tillsammans för att få det stöd de behöver. Eller så rör det sig om ett hem för vård eller boende (HVB) där antingen barn eller vuxna befinner sig för att få stöd att göra en positiv förändring i sitt liv och lämna missbruk och kriminalitet bakom sig. På dessa platser är hjärtstartaren också mycket viktig då dessa målgrupper i vissa avseenden har en större risk att drabbas av ett hjärtstopp.

Hemmet

Det kan te sig självklart men den som är hjärtsjuk måste ha tillgång till alla hjälpmedel i hemmet för att skapa trygghet. En hjärtstartare är utan tvekan ett hjälpmedel som kan rädda liv i väntan på att ambulansen anländer för att ge den drabbade professionell vård.

9 Sep 2013