Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Hjälp med investering

Har ditt företag outnyttjad potential?

investeringFöretagare är visionärer, anledningen till varför de en gång valde att starta en egen firma, eller kanske ta över en redan existerande, handlade i de flesta fall om att de såg potential i det koncept de satsade på. Man upplevde att det fanns en efterfrågan på det man hade att erbjuda och valde att satsa.

Att driva ett företag är inte så lätt som det kanske kan verka, det är oerhört mycket som måste klaffa och bara för att företaget ska komma runt måste inkomsterna vara höga vilket innebär att små företag har generellt mindre marginal för expansion. När man hela tiden lever på marginalen så finns inte utrymme för investering och man fastnar i det destruktiva ekorrhjulet.

Aros kapital ser potentialen

Som nytänkande finansbolag har Aros Kapital ett vasst öga för möjligheter. Man vill ge små företag en ärlig chans att nå sin fulla potential även om medlen är små. Aros Kapital hjälper till med lån för att skapa tillväxt, såväl till små företag som stora. Bland Aros Kapitals unika fördelar finns bland annat en lyhördhet, flexibilitet och punktlighet - egenskaper som många finansbolag brister i.

Utöver företagslån erbjuder Aros Kapital också tjänster inom:

  • Fakturaservice
  • Fakturaköp
  • Factoring
  • Inkasso
  • Bolagsjuridik

Den sammanlagda kompetensen och erfarenheten inom Aros Kaptial är gedigen - här arbetar ett entusiastiskt, ungt och driftigt team av ekonomer och jurister.

Nyfiken på Aros Kapital?

Är du nyfiken på Aros Kapital så finns det många sätt att få djupare insikt om företaget, bland annat kan man följa deras Twitter där de regelbundet länkar till aktuella finansnyheter och ger sin syn på läget i världsekonomin. Man får via Aros Kapitals tweets också hänga med i den egna företagsutvecklingen.

21 Apr 2014