Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Åtgärda svamp och problem i underlivet

När det kliar i underlivet tror de flesta att det beror på svampinfektion. Detta är till viss del sant eftersom det är en mycket vanlig infektion, särskilt hos kvinnor. Men kan finnas många skäl till att drabbas av klåda och irritation i underlivet. Behandling mot svamp hjälper sällan mot andra åkommor och besvär som kan drabba underlivet, därför är det viktigt att ta reda på orsaken. I många fall behöver man inte besöka läkaren om symtomen är tydliga. Vidare får man fler tecken än klåda, så var observant.

Genom att leta på internet kan du hitta mängder av information så att du kan lära att identifiera vilka sjukdomar och besvär som kan ligga bakom. Breda, vårdinriktade webbsidor som 117, doktorn eller netdoktor ger allmän information. Läs även sidor som ger specialinriktad information om underlivsbesvär som denna sidan. Många av sidorna du läser ger även tips på vilka medel eller mediciner som används mot åkommorna samt vart man köper dem.

Efter lite efterforskning ser det ut som klåda och sveda i underlivet kan orsakas av svamp, bakteriella orsaker, allergier samt uttorkade slemhinnor.

Svamp är kanske den vanligaste orsaken och ger förutom klåda röd/irriterad hud och gryniga flytningar. Förändrade flytningar är det vanligaste symtomet och klåda är väldigt sällan det enda märkbara symtomet. Du kan även få svulla slemhinnor. Sjukdomen är ofarlig och kan lätt åtgärdas med svampdödande medel i form av slidpiller eller kräm.

Bakteriella orsaker är en mycket vanlig anledning. Oftast rör det sig om bakteriell vaginos(Bakteriella obalanser) eller lättare bakterieinfektioner och klåda kan uppträda men illaluktande flytningar är det vanligaste symtomet. Flytningarna ändrar oftast färg och kan bli gråa eller gula. Bakteriella orsaker är ofarliga och går över av sig själv. Det finns dock utmärkta medel och mediciner som återställer bakteriebalansen, om det rör sig om lättare infektioner kan behandla med antibakteriella medel. Ibland kan det vara nödvändigt att använda antibiotika men det är sällsynt.

Allergier visar sig ofta som klåda samt svullen eller röd hud. Det tydligaste tecknet att klådan kommer från en allergisk reaktion är att det enda symtomen är klåda samt eventuell rodnad/svullnad. Flytningar eller andra kroppliga fenomen påverkas sällan. Det enklaste sättet att åtgärda en allergisk reaktion är att undvika ämnet som framkallar överkänsligheten. Men det är ofta lättare sagt än gjort eftersom det är svårt att veta vad som framkallar reaktionen. Om du snabbt vill ha svar är ett allergitest det enklaste sättet. Tänk på att i många fall är det kemikalier eller ämnen i hygienprodukter som framkallar allergiska reaktioner i underlivet.

Slemhinnor som är uttorkade kan lätt bli röda och irriterade, och klåda är vanligt förekommande om detta händer. Likt allergiska reaktioner påverkar kroppsliga fenomen som flytningar väldigt sällan, men du får oftast röd / svullen hud och klåda. Irriterade slemhinnor brukar ger betydligt mildare symtom än allergiska reaktioner. Det finns en rad anledningar till varför slemhinnor blir uttorkade / irriterade, men starka hygienprodukter och överdrivet tvättande är den vanligaste. Förändringar i kroppen som påverkar hormonbalansen kan leda till torra slemhinnor.

6 Nov 2014