Artikelkatalog Mag

Artiklar och recensioner

Allt fler läxhjälpsföretag

LäxhjälpSedan RUT-avdraget för hushållsnära tjänster infördes har antalet företag som erbjuder läxhjälp ökat enormt. Läxhjälp och privatundervisning räknas till kategorin barnpassning och går alltså under RUT-avdraget. Detta innebär att man som kund endast behöver betala 50 % av kostnaden. De ursprungliga priserna som brukar ligga mellan 400-450 kr i timmen reduceras ner till 200-225 kr i timmen. Detta har gjort att en stor del av elever i den svenska skolan regelbundet får läxhjälp av en privatlärare även för att plugga till högskoleprovet. Läxhjälp räknas till barnpassning så länge som eleven går på grundskolan. När eleven börjar gymnasiet kan man således inte längre ta del av RUT-avdraget. Ändå är det många även på gymnasiet som får extrahjälp till studierna. Det är främst två grupper som använder extraundervisning: De som ligger på gränsen att bli godkända samt de som strävar efter högsta betyg.

Även om läxhjälp är relativt nytt i Sverige så är inte branschen i sig någon nyhet. I t.ex. England och Frankrike är det väldigt vanligt att skolelever får extrahjälp av en privatlärare.

Nedan listas de största företagen i Sverige som erbjuder läxhjälp:

Studie-intensiven: Erbjuder privatundervisning och läxhjälp i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö, Lund och Helsingborg. Startades i Lund 2008 och har sedan dess hjälp tusentals elever med deras skolarbete. Har en del av organisationen som heter Matte-intensiven som erbjuder mattekurser i grupp. Anordnar sommarkurser inför nästa års matte, intensivkurs inför de nationella proven samt räknestugor under terminen.

My Academy: Började år 2005. Erbjuder förutom individuell hjälp även kurser, bl.a. intensivkurser i matte och kurser i studieteknik. Har idag totalt ca 2500 pedagoger i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Uppsala, Linköping, Jönköping och Umeå.

Upgrades Education: Började år 2008. Finns idag i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle, Norrköping, Landskrona, Västerås och Uppsala. Förutom individuell hjälp erbjuder man även intensivkurser inför högskoleprovet respektive nationella prov. Utöver detta har man även två ytterligare koncept: Upgrades Kids och Upgrades Arts. Upgrades Kids innebär barnpassning och Upgrades Arts undervisning inom kreativa områden så som bild, sång och musik.

Mattecentrum: Startades 2008. Anordnar gratis räknestugor i 14 städer som besöks av ca 2 000 elever. Erbjuder inga egna kurser eller privatundervisning.

Samtidigt som fenomenet växer så det knakar höjs röster om att skolan borde skippa läxor helt. Läxornas motståndare hävdare att det främjar orättvisor att eleverna ska göra skolarbete hemma då elevernas möjligheter att få hjälp i hemmet varierar stort. Istället bör det schemaläggas tid i skolan för eget arbete.

7 Feb 2012